การสมัครสมาชิก

1. วารสารร่มพฤกษ์ฉบับแรกถึงฉบับปีที่ 34

สมาชิกรายปี 3 ฉบับ ราคา 200 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ขายปลีก 1 ฉบับ ราคา 70 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)

2. ฉบับปีที่ 35 เป็นต้นไป (เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2560)

สมาชิกรายปี 3 ฉบับ ราคา 300 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ขายปลีก 1 ฉบับ ราคา 120 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
(ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก)

วิธีการชำระเงิน

1. เงินสด ที่งานการเงินชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
2. ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม วารสารร่มพฤกษ์ (ป.ณ.รามอินทรา)
3. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย (สาขารามอินทรา กม.2) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่บัญชี 060-1-06501-8

ส่งธนานัติและใบสมัครมาที่ หรือ ใบโอนเงินและใบสมัครมาที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
หรือ อีเมล : romphruek.kru@gmail.com