สงวนสิขสิทธิ์ © 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่3 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220
โทรศัพท์ 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 402
อีเมล์:romphruek.kru@gmail.com