ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก

กองบรรณาธิการวารสารร่มพฤกษ์

เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กทม. 10220

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 402

อีเมล์ : romphruek.kru@gmail.com